STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

KOŁO NR1 przy POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

Zarząd Koła nr1

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA SIMP NR 1 PRZY PP (27.03.2014 R.)

  W dniu 27 marca 2014 roku odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Walnego Zgromadzenia Członków Koła nr 1 SIMP przy PP.

W wyniku przeprowadzonych wyborów a dalej spotkania wybranych członków ukonstytuowały się Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła w składzie:

 

Zarząd:

Prezes             - mgr inż. Przemysław Kozakiewicz

Wiceprezes      - dr inż. Bartosz Gapiński

Skarbnik          - dr inż. Andrzej Cellary

Sekretarz         - mgr inż. Piotr Okoniewicz

Członkowie Zarządu:

                        - dr inż. Beata Starzyńska

                        - mgr inż. Maciej Rosiński-Pusiak

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący:          - dr inż. Maciej Szafrański

Członek Komisji Rewizyjnej:

         - dr inż. Krzysztof Netter